نمایش اطلاعیه


نخستین بسته پستی مستندات عضویت دور دوم طرح غدیر

نخستین بسته پستی شامل مستندات عضویت در دور دوم طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها)  به مبدأ ارسال شد.