Header Ghadir logo

پرسش‌های همیشگی


• اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی، دانشجویان تحصیلات تكمیلی، و كتابخانه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت. گفتنی است كه تنها کسانی امکان استفاده از طرح را دارند که کتابخانه‌های وابسته به دانشکده/ پژوهشکده محل کار یا تحصیل آنان در عرضه خدمات به اعضای دیگر طرح همکاری کنند.
• مؤسسه‌های وابسته به سازمان‌های دولتی دیگر به جز وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، برای عضویت در طرح باید درخواست خود را به ایرانداک ارائه کنند. عضویت در طرح برای این مؤسسه‌ها، پس از پذیرش ایرانداک و تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف، با ارائه تضمین و تمهیدات لازم به ترتیبی که ایرانداک تعیین می‌کند، امکان‌پذیر است. پذیرش عضو از این مؤسسه‌ها می‌تواند تا سقف 20 درصد اعضای وابسته به وزارت عتف انجام شود.
• دور دوم طرح پنج سال است. مؤسسه‌ها و کتابخانه‌هایی که در این دور به عضویت طرح درمی‌آیند متعهد به همکاری در طرح خواهند بود. تمدید این همکاری، با پیشنهاد ایرانداک و تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف شدنی است.

خیر. این طرح تنها برای اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی و دانشجویان تحصیلات تكمیلی است.

خیر. تنها کسانی امکان استفاده از طرح را دارند که کتابخانه‌های وابسته به دانشکده/ پژوهشکده محل کار یا تحصیل آنان در عرضه خدمات به اعضای دیگر طرح همکاری کنند.

هزینه عضویت در طرح غدیر برای سال ۱۳۹۵ سی هزار تومان است و سالانه ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این هزینه را مؤسسه محل کار یا تحصیل اعضا می‌پردازند.