Header Ghadir logo

پرسش‌های همیشگی


• اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی، دانشجویان تحصیلات تكمیلی، و كتابخانه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت. گفتنی است كه تنها کسانی امکان استفاده از طرح را دارند که کتابخانه‌های وابسته به دانشکده/ پژوهشکده محل کار یا تحصیل آنان در عرضه خدمات به اعضای دیگر طرح همکاری کنند.
• مؤسسه‌های وابسته به سازمان‌های دولتی دیگر به جز وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، برای عضویت در طرح باید درخواست خود را به ایرانداک ارائه کنند. عضویت در طرح برای این مؤسسه‌ها، پس از پذیرش ایرانداک و تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف، با ارائه تضمین و تمهیدات لازم به ترتیبی که ایرانداک تعیین می‌کند، امکان‌پذیر است. پذیرش عضو از این مؤسسه‌ها می‌تواند تا سقف 20 درصد اعضای وابسته به وزارت عتف انجام شود.
• دور دوم طرح پنج سال است. مؤسسه‌ها و کتابخانه‌هایی که در این دور به عضویت طرح درمی‌آیند متعهد به همکاری در طرح خواهند بود. تمدید این همکاری، با پیشنهاد ایرانداک و تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف شدنی است.

خیر. این طرح تنها برای اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی و دانشجویان تحصیلات تكمیلی است.

خیر. تنها کسانی امکان استفاده از طرح را دارند که کتابخانه‌های وابسته به دانشکده/ پژوهشکده محل کار یا تحصیل آنان در عرضه خدمات به اعضای دیگر طرح همکاری کنند.

هزینه عضویت در طرح غدیر برای سال ۱۳۹۵ سی هزار تومان است و سالانه ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این هزینه را مؤسسه محل کار یا تحصیل اعضا می‌پردازند.

برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه عضویت فراگیر کتابخانه‌ها (غدیر) چه اندازه رضایت دارید؟